Flush command?

Aleksander Piotrowski aleksander.piotrowski at nic.com.pl
Fri Dec 10 13:14:02 PST 2004


ptr at poczta.fm <ptr at poczta.fm> wrote:

> My short question: is "flush" command obsolete, in command line interface 
> of memcached? I'm using latest stable version and issuing "flush" returns
> only ERROR message.
>    TIA for reply, regards.

Try `flush_all'

Alek
-- 
Horyzont jarzył się. Niebo Ziemi lśniło niezliczonymi błyskami, pojedyńczymi
iskrami, które rywalizowały z gwiazdami o względy nocy. Przy samej powierzchni
niemal można było wyobrazić sobie cichy trzask promieniowania.
 -- David Brin, Tryumf Fundacji


More information about the memcached mailing list